• วันที่ 20-21 เมษายน 2567
 • วันที่ 27-28 เมษายน 2567
 • เรือ MV. January Princess
 • 20:00 เช็คอินที่ ระยอง ไดฟ์ เซ็นเตอร์
 • 22:00 ออกเดินทาง
 • 07:00 รับประทานอาหาร
 • 08:00 Dive 1 เรือหลวงช้าง
 • 09:00 รับประทานอาหารเช้า
 • 11:00 Dive 2 หินราบ, หินลูกบาศก์
 • 12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 Dive 3 เรือหลวงช้าง
 • 15:30 เยี่ยมชมหมู่บ้านท่าเทียบเรือบางเบ้า
 • 17:00 ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือบางเบ้า
 • 19:00 Dive 4 (Night Dive) บลูเบอรี่ฮิล
 • 20:00 รับประทานอาหารเย็น
 • 07:00 รับประทานอาหาร
 • 08:00 Dive 5 หินเพลิง กองตะวันตก
 • 09:00 รับประทานอาหารเช้า
 • 11:00 Dive 6 หินเพลิง กองตะวันออก
 • 12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 Dive 7 หินเพลิง
 • 17:30 กลับถึง ระยอง ไดฟ์ เซ็นเตอร์
 • Standard room ราคา 13,000.-/ท่าน (ห้องสำหรับ 2 ท่าน)
 • Master room ราคา 14,500.-/ท่าน (ห้องสำหรับ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว)
 • Deluxe room ราคา 14,500.-/ท่าน (ห้องสำหรับ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน คนไทย 240 บาท ต่างชาติ 400 บาท
 • ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ 500 บาท/ชุด/วัน
 • Nitrox 300 บาท/ไดฟ์