Trang 9-11 Nov, 2019

ดำน้ำ 5 ไดฟ์ ราคา 12,900.- บาท ราคานี้รวม ที่พัก 2 คืน นอนเลตรัง 2 คืน รถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ , ท่าเรือที่พัก , พาไปทานอาหารเช้าที่เลตรัง, รถรับส่ง+เรือไปดูพยูน อาหารเช้า 1 มื้อ อาหารเที่ยง 2 มื้อ อาหารเย็นที่เลตรังบูติก 2 มื้อ โปรแกรม วันที่ 9 ออกเดินทางไป ตรัง เจอกันสนามบินดอนเมือง บิน แอร์เอเซีย FD 3241 7.45-9.20 * ถึง จ.ตรัง หาอาหารเช้าทาน พาไปทานกาแฟร้านอร่อย เดินทางไปท่าเรือ ถึง เกาะไหง ดำน้ำ 1 ไดฟ์ วันที่ 10 …