500psi wetsuit&BCD Wash

360 ฿

500psi wetsuit&BCD Wash เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด wetsuit และ BCD เป็นสูตรเฉพาะที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย และขจัดสารอินทรีย์ที่ติดค้างอยู่ตามwetsuit และBCD มีสารลดแรงตึงผิว และเอนไซม์ที่สามารถขจัดแบคทีเรียได้อย่างทั้วถึง สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาง neoprene พลาสติก และถุงลมของBCD อย่างปลอดภัย ช่วยรักษาอุปกรณ์ดำน้ำให้สะอาดเหมือนใหม่ และรักษาความยืดหยุ่นของwetsuit