Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

course-rescue-diver-1

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

DCIM100GOPRO

Rescue-diver

Rescue-diver

DCIM100GOPRO

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

DCIM100GOPRO

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

DCIM100GOPRO

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

Rescue-diver

DCIM100GOPRO

Rescue-diver

เพื่อฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือผู้อื่น และจัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักดำน้ำ รวมถึงกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งใต้น้ำ และบนผิวน้ำ จะมีการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้ผู้เรียนได้ลองจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และประเมินผลของการจัดการ

เรียนอะไรบ้างในคอร์สนี้

  • วิธีการช่วยเหลือตัวเองและการจัดการกับความเครียด

  • การจัดการเหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์

  • การตอบสนองต่อนักดำน้ำตื่นตระหนก

  • การเป่าปากช่วยเหลือบนผิวน้ำ

  • การนำผู้ป่วยขี้นจากน้ำ

  • จำลองเหตุการณ์ดำน้ำฉุกเฉิน

  • นอกเหนือจากหนังสือคู่มือแล้ว นักเรียนจะได้ฝึกการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น pocket mask เครื่องมือ/อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นักเรียนจะได้ฝึกทักษะใหม่ๆ โดยการดูวิดีโอ/ดีวีดี และฝึกในสระน้ำ/ทะเล เพื่อให้นักเรียนพร้อมรับมือในสถานการณ์

การเรียน ใช้เวลาดังนี้
– เรียนทฤษฎีในห้องเรียน 2-4 ชม.
– ลงสระ ฝึกสกิล Rescue จำลองสถานการณ์ต่างๆ 4-5 ชม. (ครึ่งวัน)
– ฝึกทักษะ จำลองสถานการณ์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในทะเล 1 วัน (หากฝึกปฏิบัติเสร็จได้เร็ว อาจได้ดำน้ำเล่น 1-2 ไดฟ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่าดำน้ำเพิ่ม)

ค่าเรียน + ทฤษฎี +ลงสระ 1 วัน + ค่าบัตรDigital + หนังสือ Digital + ค่าสอบภาคทะเล แสมสารหรือพัทยา 1 วัน

SSi 9,900.-บาท

**ไม่รวมค่าเดินทางไปสอบภาคทะเล / ที่พัก /อาหารที่ไม่ได้อยู่บนเรือ และ ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ***